Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Serijske publikacije

Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (ISSN 2303-6990)

Obavijest | Poziv za prijave radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXII, za 2019. godinu

Obavještavamo sve nastavnike, saradnike i doktorante Filozofskog  fakulteta Univerziteta u Sarajevu te kolege i kolegice sa drugih univerziteta, naučnih institucija i dr. da je otvoren Poziv za prijave radova za časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu, broj XXII, za 2019. godinu.

Časopis Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu od prošlog broja (za 2018. godinu) indeksiran je u bazi EBSCO, a referiran je i u ROAD-u i CEEOL-u.

Prvi rok za prijavu radova je 01. 05. 2019, a drugi i finalni rok je 01. 07. 2019. godine. Nakon tog termina, radovi neće biti uzeti u razmatranje.

Poziv se nalazi na linku: http://ejournals.ff.unsa.ba

Sve informacije na linku su na engleskom jeziku, ali prijevod Uputa za autore dat je u prilogu ovog Poziva za prijavu radova.

U slučaju problema prilikom prijave radova, možete se obratiti na e-mail adresu: nadina.grebovic-lendo@ff.unsa.ba.

Molimo sve one koji žele objaviti radove da to učine u navedenim rokovima kako bismo mogli blagovremeno pristupiti aktivnostima recenzentskog postupka i obrade tekstova i time ispoštovati planirani termin za objavljivanje.

Prilog:

Upute za autore

Redakcija časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu

Knjiga XXI, godina 2018.

Preuzmi knjigu

Knjiga XX, godina 2017.

Preuzmi knjigu

Knjiga XIX, godina 2016.

Preuzmi knjigu

Knjiga XVIII, godina 2015.

Ova knjiga Radova posvećena je prof. dr. Jasminu Džindi (1965–2015) i prof. dr. Munibu Maglajliću (1945–2015).

Preuzmi knjigu


Knjiga XVII, godina 2014.

Ova knjiga Radova posvećena je doc. dr. Almi Granov (1968-2013).

Preuzmi knjigu