Dobrodošli na stranice e-Izdavaštva

Suizdavaštvo

Promocija knjige Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija autora Munira Drkića

Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija U četvrtak, 15. 12. 2016. godine, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, održana je promocija knjige Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija autora Munira Drkića. Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija Knjiga je objavljena 2016. godine u suizdavaštvu Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“ u Sarajevu i Filozofskog fakulteta. Knjigu su promovirali prof. dr. Namir Karahalilović, prof. dr. Đenita Haverić i doc. dr. Ahmed Zildžić, a mnogobrojnoj publici se obratio i autor, doc. dr. Munir Drkić, kao i dekan Filozofskog fakulteta, prof. dr. Salih Fočo.

Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija Knjiga Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija predstavlja istraživanje jednog fenomena široko zastupljenog u savremenim lingvističkim istraživanjima, na korpusu jednog klasičnog književnog teksta nastalog u višejezičnoj i multikulturnoj sredini, kakva je bila Mala Azija s prijestolnicom Konjom u XIII stoljeću. U knjizi su opisana tri aspekta višejezičnosti u Mesneviji, i to: 1. stavovi o višejezičnosti u historijskom razvoju nauke o jeziku, vrednovanje i kompariranje različitih jezika i Rumijev originalan doprinos u tom polju; 2. višejezičnost u komunikaciji među govornicima različitih jezika i 3. višejezična poezija u djelu, odnosno upotreba različitih jezika. Višejezičnost u Mesneviji Dželaluddina Rumija Istraživanje je pokazalo da je Dželaluddin Rumi na veoma originalan način promišljao o višejezičnosti, te da Mesnevija predstavlja veoma vrijedan izvor za istraživanje i opis različitih aspekata ovog fenomena, što je čini izuzetno vrijednim u okviru savremenih istraživanja na ovu temu.


Promocija druge knjige Rukopisi Laure Papo Bohoreta

Rukopisi Laure Papo Bohoreta U srijedu, 30. 11. 2016. godine u prostorijama Akademije nauka i umjetnosti promovirano je izdanje druge knjige rukopisa sefardske spisateljice, dramaturginje i prosvjetiteljice Laure Papo Bohorete.
Ovo posebno izdanje Historijskog arhiva Sarajevo u suizdavaštvu sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu predstavili su NJ. E. Juan Bosco Gimenéz Soriano, ambasador Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini, mr. sc. Fuad Ohranović, direktor Historijskog arhiva Sarajevo, prof. dr. Cecilia Prenz Kopušar sa Univerziteta u Trstu, doc. dr. Edina Spahić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, profesor David Kamhi i mr. sc. Sejdalija Gušić, arhivski savjetnik.


Informacija o suizdavaštvu Rukopisi Laure Papo Bohoreta

Povodom 450 godina od dolaska Jevreja u Bosnu i Hercegovinu u prostorijama Zemaljskog muzeja organizirana je promocija Rukopisa sefardske spisateljice Laure Papo Bohorota.
Projekt digitalizacija i publikovanje ličnog fonda Laure Papo Bohoreta nastao je kao rezultat saradnje između Univerziteta u Trstu i Univerziteta u Sarajevu, potpisane 2006. godine. Riječ je o naučnoj, kulturnoj i didaktičkoj saradnji između ova dva univerziteta, odnosno između Fakulteta humanističkih nauka iz Trsta i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Projekt pod nazivom Convergenze peninsulari: iberica, italica, balcanica (Približavanje poluotoka: iberijskog, talijanskog, balkanskog) uglavnom se bazira na hispanističkim studijima i ima za cilj proučavanje elemenata koji zbližavaju književne i kulturološke izraze ova tri poluotoka.
Projekt su potpisale tri strane: Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, JU Historijski arhiv Sarajevo i Ambasada Kraljevine Španije, koja je u potpunosti finansijski podržala izdavanje ove knjige. Promocija knjige Rukopisi ove istaknute sefardske spisateljice održana je 11. 11. 2015. godine u Zemljskom muzeju, a knjigu su predstavili NJ. E. Gospodin Juan Bosco Giménez Soriano, ambasador Kraljevine Španije u Sarajevu, prof. dr. Cecilia Prenz sa Univerziteta iz Trsta, doc. dr. Edina Spahić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gospodin Sejdalija Gušić, direktor JU Historijski arhiv Sarajevo i gospodin David Kamhi, profesor u penziji. Akademskoj, čitalalačkoj i široj javnosti zasad je dostupan prvi tom ove knjige, a preostala dva toma će se štampati prema potrebnim uvjetima za objavljivanje.

Link na Historijski arhiv Sarajevo


 

Autori: Joám Evans Pim and Rifet Bahtijaragić (Editors)

Naziv Knjige: Nonkilling Balkans

Sažetak: This collective volume is an interdisciplinary collection of eleven essays that were presented at the First Nonkilling Balkans Forum, held in Sarajevo in August 2014. The book challenges existing preconceptions about the history and «nature» of the Balkans, and presents scientific, spiritual, and practical factors that predict success for the realization of killing-fre societies in the Balkans.

Ključne riječi: Nonkilling, nonviolence, peace, Balkans.

Preuzmi knjigu